×בראשית 3:15

תוצאות חיפוש

העדפות

תרגום ספר בריתות BSI
גודל טקסט 100%