×תהלים 2:6

תוצאות חיפוש

העדפות

תרגום ספר בריתות BSI
גודל טקסט 100%