×ישעיה 53:5

תוצאות חיפוש

העדפות

תרגום ספר בריתות BSI
גודל טקסט 100%