×ירמיה 23:5

תוצאות חיפוש

העדפות

תרגום ספר בריתות BSI
גודל טקסט 100%