×הושע 11:1

תוצאות חיפוש

העדפות

תרגום ספר בריתות BSI
גודל טקסט 100%