×מעשי השליחים 13:32-33

תוצאות חיפוש

העדפות

תרגום ספר בריתות BSI
גודל טקסט 100%