×השניה אל הקורינתים 5:21

תוצאות חיפוש

העדפות

תרגום ספר בריתות BSI
גודל טקסט 100%